CAO THIÊN & ECO LIFE RESORT

Khu biệt thự sinh thái và nhà nghỉ dưỡng lão: CAO THIÊN & ECO LIFE RESORT

Dá»± án thuá»™c Cao Thiên - Thạch Thất - TP. Hà Ná»™i có quy mô nghiên cứu khoảng 25,2ha. Khu Ä‘ất cách Hà Ná»™i khoảng 30km về phía Tâycó hÆ°á»›ng kết nối hạ tầng thuận tiện thông qua tuyến Ä‘ường Ä‘ại Lá»™ Thăng Long, nằm trên trục phát triển về kinh tế của thành phố Hà Ná»™i về phía TâynÆ¡i các dá»± Ã¡n Ä‘ầu tÆ° khu dân cÆ° và các thành phố má»›i phát triển mạnh mẽKhu Ä‘ất có lợi thế về du lịch Ä‘ịa phÆ°Æ¡ng do gần các khu thắng cảnh nổi tiếng nhÆ°Chùa Tây PhÆ°Æ¡ngHồ Tân Xã…  Phối cảnh tổng thể toàn bá»™ dá»± ánThông tin liên hệ:

Anh Nguyễn Thành Luân
Email: luannguyen@tienlocgroup.com
Mobi: 0909.333577