TTTM TIENLOC PLAZA

Trung tâm thương mại TIẾN LỘC Plaza

Địa Ä‘iểm: Thị Trấn VÄ©nh Trụ - Huyện Lý Nhân – Tỉnh Hà Nam  

Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.320 m2

Tầng cao: 6 tầng
     - Tầng 1: Văn phòng, showroom
     
- Tầng 2:  Siêu thị
     - Tầng 3:  Vui chÆ¡i giải trí
     - Tầng 4:  Há»™i nghị, há»™i thảo, trung tâm tiệc cÆ°á»›i, Gym
     - Tầng 5:  Khách sạn, Spa, Bar
     - Tầng 6:  Cafe, Karaoke, giao lÆ°u ca nhạc

Tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án: ÄÃ£ hoàn thiện và Ä‘Æ°a vào khai thác.  


Thông tin liên hệ:
Chị Trần Thị Thu Hằng
Email: hangtran@tienlocgroup.com
Mobi: 0982.436.505
Phone: 0351.3555688