Các thành tích đạt được

Tập đoàn Tiến Lộc đã nổ lực xây dựng hình ảnh cũng như mục tiêu mà Tập đoàn đã đề ra, và đã đạt được những thành tích xuất sắc, vượt trội.


Bà Lã Thị Lan - Tổng giám đốc TienLoc Group