Tập đoàn Tiến Lộc tổ chức tất niên năm 2016    Khách mời và thành viên gắn bó lâu năm của Tập đoàn


Tổng Giám Đốc phát biểu khai mạcTrao quà các thành viên gắn bó lâu năm Tập đoàn


Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nâng ly khai tiệcTổng Giám đốc trao quà ủng hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn