Tiếp xúc cử tri nơi công tác

Buổi tiếp xúc cử tri nơi công tác để nhận xét và giới thiệu bà Lã Thị Lan - Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tiến Lộc, ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021Các đồng chí lãnh đạo hội doanh nghiệp Thành Phố


Đồng chí Bí thư chi bộ Đảng đọc tiểu sử ứng cử viên Lã Thị Lan