Lễ ra quân dự án Tiến Lộc Garden

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC tổ chức lễ ra quân dự án TIẾN LỘC GARDEN

Chuẩn bị vào khán phòng


Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc LÃ THỊ LAN phát biểu khai mạc


Giám đốc kinh doanh thuyết trình dự án


Bà Hà Thị Thu Hằng - Phó Tổng Giám Đốc ký kết hợp tác với các đơn vị phân phốiKhông khí sôi động của buổi lễ