Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc đạt danh hiệu Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu 2020

Tháng 10 năm2020, cả nước đã diễn ra các sự kiện lớn: “Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam - ASEAN 2020” nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), Kỷ niệm Doanh nhân Việt Nam lần thứ 16 và Tôn vinh 100 Doanh nghiệp tiêu biểu 2020, TOP 10 thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

 

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC vinh dự đạt được tất cả các danh hiệu trên, đây là một nổ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tất cả các cá nhân cũng như tập thể trong toàn Tập Đoàn.

Bà Lã Thị Lan - Tổng Giám Đốc

Bà Hà Thị Thu Hằng - Phó tổng giám đốc

Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó tổng giám đốc