Lễ khởi công khu biệt thự Verona - Tiến Lộc Garden

Hôm nay ngày 10/01/2022 Ban quản lý dự án và các đối tác xây dựng đã tiến hành buổi Lễ khởi công khu Biệt thự Verona.
Một cột móc quan trọng trong việc phát triển đầy tiềm năng của dự án Tiến Lộc Garden. Mang đến khách hàng sự tin cậy về tiến độ xây dựng cũng như là các cam kết từ Chủ đầu tư.

----------
Đăng ký tìm hiểu thông tin dự án 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐎̣̂𝐂 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍 | Cộng đồng Văn Minh Thịnh Vượng - Một sản phẩm của Tiến Lộc Group.
- 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐢𝐞𝐧𝐥𝐨𝐜𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧.𝐯𝐧/
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟎𝟗𝟎𝟑 𝟎𝟖𝟖 𝟓𝟓𝟎