TIẾN LỘC GARDEN - TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN

Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc vừa đón nhận giải thưởng "Thương hiệu Mạnh ASEAN 2022" (ASEAN Brands Award 2022) do Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á – AIPA và các Tổ chức Quốc tế trao tặng.