Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc đạt doanh hiệu Doanh nghiệp xanh 2023

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, phát triển xanh là lựa chọn tất yếu và đối với TPHCM, việc này cần phải đi tiên phong và tiến hành bài bản, khẩn trương. Từ buổi gặp gỡ này, TPHCM sẽ hoàn thiện khung chiến lược pháttriển xanh thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyển đổi xanh, phát triển xanh là một quá trình cần sự hợp tác lẫn nhau. Đó là sự hợp tác giữa chính quyền với doanh nghiệp,với người dân trên địa bàn thành phố. Ở đó sẽ phải thiết kế một cách thức để tiếpcận vấn đề này đạt hiệu quả cao nhất”, ông Mãi bày tỏ, đồng thời cũng nhận rõ cần có hợp tác giữa các địa phương ở TPHCM với các địa phương khác cũng như hợp tác quốc tế trên cơ sở tiếp cận các mô hình quốc tế.