Lễ kết nạp Đảng viên - Chi bộ Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc

Ngày 16/09/2023, Chi bá»™ Công ty CP Tập Đoàn Đầu TÆ° Tiến Lá»™c tổ chức buổi lá»… kết nạp Đảng viên má»›i 2023.


Đến tham dự buổi lễ có đồng chí: NGUYỄN THANH SƠN - Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1Ông NGUYỄN QUỐC TOẢN - CT.HĐQT TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC


Bà LÃ THỊ LAN - TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC