Tập huấn phòng cháy chữa cháy

CBCNV Tập đoàn Tiến Lộc tham gia lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy 2016.